Phòng

Phòng VIP

Phòng VIP

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng Tình Yêu

Phòng Tình Yêu

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
2,369,000₫/Đêm
Phòng FAMILY

Phòng FAMILY

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng TRIPLE

Phòng TRIPLE

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng DELUXE

Phòng DELUXE

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,000,000₫/Đêm
Phòng Superior

Phòng Superior

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
800,000₫/Đêm
Phòng SUITE

Phòng SUITE

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,800,000₫/Đêm
Phòng Booking

Phòng Booking

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,400,000₫/Đêm
Phòng TWIN

Phòng TWIN

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,000,000₫/Đêm