02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) NHÀ HÀNG KIM THÁI – ĐIỂM HẸN LÝ TƯỞNG GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ