02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CS PCCC (04/10/1961 – 04/10/2021)