02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

Conference room no 3

Sức chứa: Max 30 pax Giá bao gồm máy chiếu: Nửa ngày: 1.000.000 VNĐ Cả ngày: 2.000.000 VNĐ Giá trên bao gồm : Hệ thống âm thanh , ánh sáng, điều …

Conference room no 2

Tổng diện tích: 60 m2 Backdrop : 1.2m x 2.2m Sức chứa: Max 50 pax Giá không bao gồm máy chiếu: Nửa ngày: 2.000.000 VNĐ Cả ngày: 4.000.000 VNĐ Giá trên bao gồm : Hệ thống …

Conference room no 1

Room size: 136 m2 Backdrop : 2.6m x 4.8m Capacity: Max 150 pax Giá bao gồm máy chiếu: Nửa ngày: 4.000.000 VNĐ Cả ngày: 7.000.000 VNĐ Giá trên bao gồm : Hệ …

Superior

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường ( 1m8 x 2m ) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền …

Junior Twin

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 2 giường ( 1m2) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình cáp …

Suite

Diện tích phòng: Khoảng 60m2 Phòng 1 giường to ( 2m2 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền …

VIP

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường (2m2 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình …

Booking

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 2 giường to ( 1m8 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, …

Family

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường to (1m8 x 2m) và 1 giường đơn 1m2 Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị …

Triple

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 3 giường đơn 1m2 Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, Viewer đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình cáp độ …