Phòng

Phòng DELUXE

Phòng DELUXE

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,000,000₫/Đêm
Phòng TRIPLE

Phòng TRIPLE

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng FAMILY

Phòng FAMILY

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng VIP

Phòng VIP

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,300,000₫/Đêm
Phòng TWIN

Phòng TWIN

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
1,000,000₫/Đêm
Phòng Họp Golden

Phòng Họp Golden

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
2,000,000₫/Đêm
Phòng Họp Diamond

Phòng Họp Diamond

 • Cafe Buổi Sáng
 • Bồn Tắm Hoa Sen
 • Internet Không Dây
8,000,000₫/Đêm