DỊCH VỤ KHÁCH SẠN “CHẠM TỚI CẢM XÚC KHÁCH HÀNG BẰNG SỰ THẤU CẢM”

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN “CHẠM TỚI CẢM XÚC KHÁCH HÀNG BẰNG SỰ THẤU CẢM”
11/07/2023

 Dịch vụ khách sạn: ‘Chạm’ tới cảm xúc khách hàng bằng sự thấu cảm 
Tận tâm, tập trung vào khách hàng và đảm bảo sự hài lòng với trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ và không chỉ dừng lại ở phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mà nó đang trở thành văn hoá của khách sạn Kim Thái. Tất cả các bộ phận, tất cả mọi nhân viên đều hiểu và thấm nhuần tư tưởng đó, khách hàng là ưu tiên hàng đầu, cùng nhau mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng là điều mà khách sạn Kim Thái luôn hướng đến.