02.083.933.588

Kim Thái Hotel

Tin tức

TÂM TRONG – TRÍ SÁNG – HOÀI BÃO LỚN

26/03/2021

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Kim Thái – Khách sạn Kim Thái xin được …