02.083.933.588

Kim Thái Hotel

Loại phòng

Superior

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường ( 1m8 x 2m ) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền …

Twin

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 2 giường ( 1m2x2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình cáp …

Suite

Diện tích phòng: Khoảng 65m2 Phòng 1 giường to ( 2m2 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, …

VIP

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường (2m2 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình …

Booking

Diện tích phòng: Khoảng 40m2 Phòng 2 giường to ( 1m8 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, …

Family

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường to (1m8 x 2m) và 1 giường đơn 1m2 Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị …

Triple

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 3 giường đơn 1m2x2m Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp. Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình cáp độ …

Khuyến Mãi Đặc Biệt

Deluxe

Diện tích phòng: Khoảng 30m2 Phòng 1 giường (1m8 x 2m) Có hướng cửa sổ nhìn ra thành phố, View đẹp Phòng có trang bị wiffi miễn phí, Truyền hình cáp độ …