02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “QUA MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC”TẠI THÁI NGUYÊN