02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) KHÁCH SẠN KIM THÁI – TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2020