02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) KHÁCH SẠN KIM THÁI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIỮA TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC