02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) HỘI CHỢ TRIỂN LÃM “CHỢ QUÊ” CHÀO MỪNG DỊP TẾT CƠM 10/10 TẠI KHU SINH THÁI NHÀ TÔI