02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) GIETHOORN – THỊ TRẤN ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH NHƯNG KHÔNG CÓ ĐƯỜNG ĐI, MUỐN THĂM NHAU PHẢI ĐI THUYỀN