02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

(Tiếng Việt) Buffet sáng tại Nhà Hàng Kim Thái – Khách sạn Kim Thái