02.083.933.588

Khách Sạn Kim Thái

news

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

15/08/2018

  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG: 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH: 03 NHÂN VIÊN LỄ TÂN: 02 NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG:05 Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin việc (viết …